Ναυτιλία: καθοριστικός παράγοντας στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας

Δρ Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΒΕ

Η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα καθιστά την αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων απαραίτητη και επιτακτική, ένα εκ των οποίων αποτελεί ο παραδοσιακά ισχυρός κλάδος της ναυτιλίας. Η ενίσχυση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, δύναται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της. Σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση θα διαδραματίσει η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων,και ιδιαίτερα εξαγωγικών, στον κλάδο της ναυτιλίας, αξιοποιώντας ουσιαστικά την υπεροχή που διαθέτουμε ως χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό και αναγνωρίζοντας τα οφέλη που δύνανται να προκύψουν για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας από την ενεργό συμμετοχή τους στον κλάδο της ναυτιλίας, ο ΣΕΒΕ διοργανώνει το 7οExportSummit με θέμα «ExportSummitVII: FosteringMaritimeEconomy» στις 13 Ιουνίου 2019, στο ξενοδοχείο PortoPalace στη Θεσσαλονίκη, με θέμα την θαλάσσια οικονομία (blue economy) και την ανάπτυξη της διασύνδεσης της ναυτιλίας και των συναφών κλάδων με την ελληνική βιομηχανία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Η θεματολογία του συνεδρίου θα καλύψει όλες τις πτυχές της θαλάσσιας οικονομίας (ναυτιλία σε όλες τις μορφές της, ναυτιλιακό εξοπλισμό, τεχνολογία, αλιεία, περιβάλλον, παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, εκπαίδευσης, κλπ.) έτσι ώστε να παρουσιαστεί η υφιστάμενη κατάσταση και να γίνει αντιληπτή η τεράστια δυναμική και προοπτική ανάπτυξης παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με προορισμό την παγκόσμια ναυτιλία και τη θάλασσα ευρύτερα.

Η κυριαρχία της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων, ο κύκλος εργασιών της παγκόσμιας αγοράς ναυτιλιακού εξοπλισμού και η εξέχουσα θέση της ελληνικής ναυτιλίας διεθνώς, καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη την επιλογή του θέματος του επικείμενου Συνεδρίου του ΣΕΒΕ. Επίσης, επιτακτική είναι η πραγματοποίηση ενός Συνεδρίου για θέματα θαλάσσιας οικονομίας στη Θεσσαλονίκη, που είναι παραγωγικό και εξαγωγικό κέντρο με σημαντική γεωγραφική θέση και προοπτικές ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, ενός οικοσυστήματος γύρω από το λιμάνι της που αναβαθμίζεται, αποκτώντας το ρόλο που του ανήκει.

Όπως προκύπτει από σχετικά στοιχεία, η συμβολή του κλάδου της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών ανήλθαν σε 9,1 δις. ευρώ για το 2017. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με σχετική μελέτη της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), ο ελληνόκτητος στόλος ανήλθε το 2018 σε 4.371 πλοία, χωρητικότητας 330,17 εκατ. τόνων αποτελώντας την ηγέτιδα δύναμη στην εξυπηρέτηση των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών, με μερίδιο 17,3% έναντι 11,7% μεριδίου που κατέχει η Ιαπωνία, 9,6% η Κίνα και 5,6% η Γερμανία. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η VesselValue, η αξία του ελληνικού στόλου κατέχει τα πρωτεία στη σχετική λίστα καθώς ανέρχεται στα 99,82 δις. δολάρια, έναντι 91,7 δις. δολαρίων του στόλου της Κίνας και 89,27 δις. δολαρίων του στόλου της Ιαπωνίας. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου με τον τομέα του ναυτιλιακού εξοπλισμού να χρήζει ιδιαίτερης έμφασης.

 

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, η παγκόσμια αγορά ναυτιλιακού εξοπλισμού προσέγγιζε τα 120,0 δις. ευρώ το 2015, ενώ βάσει των εκτιμήσεων της μελέτης, οι Έλληνες πλοιοκτήτες δημιουργούν ετήσια ζήτηση της τάξης των 8 δις. ευρώ ετησίως. Εντούτοις, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη μελέτη, η ευκαιρία αυτή παραμένει ανεκμετάλλευτη καθώς η ελληνική παραγωγή ναυτιλιακού εξοπλισμού ανέρχεται σε μόλις 150 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το 0,1% της παγκόσμιας παραγωγής. Παράλληλα, τονίζεται ότι αν βελτιώσουμε κάποιους σημαντικούς ανασταλτικούς παράγοντες όπως είναι η χαμηλή καινοτομική δράση και η περιορισμένη ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων της Ελλάδας,η ελληνική παραγωγή ναυτιλιακού εξοπλισμού θα μπορούσε να φτάσει τα 700 εκατ. ευρώ το χρόνο, καλύπτοντας το 0,6% της παγκόσμιας παραγωγής.

 

Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις στον κλάδο της ναυτιλίας, τις οποίες θα αναδείξουμε στο 7ο Export Summit. Η θεματολογία του φετινού Συνεδρίου θα καλύψει όλο το φάσμα της θαλάσσιας οικονομίας, αποτελώντας για άλλη μία χρονιά το σημαντικότερο συνεδριακό ετήσιο γεγονός πανελλήνια για το εξαγωγικό επιχειρείν, με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και με ευρεία προβολή από τα ΜΜΕ.