Παραγωγή-Εξωστρέφεια

«Η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία διαδραματίζει παραδοσιακά πρωταγωνιστικό ρόλο στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές ιδιαίτερα δε κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Παρά τις μεγάλες επιχειρηματικές προκλήσεις, που θέτει η δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στον παγκοσμίου εμβέλειας κλάδο των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών και τους σημαντικούς κινδύνους που συνεπάγονται οι κατά καιρούς κρίσεις που πλήττουν την παγκόσμια ναυλαγορά, η ελληνική ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα έχει καταφέρει να διατηρήσει την ηγετική θέση της στην παγκόσμια οικονοµική σκηνή µε συνεχή αύξηση της δυναμικότητας του ελληνόκτητου στόλου. Η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία είναι ένας κλάδος µε ισχυρή παρουσία στην παγκόσµια οικονοµία, µε τους Έλληνες πλοιοκτήτες να επιχειρούν παραδοσιακά σε µία άκρως ανταγωνιστική παγκόσµια αγορά, στην οποία ναυτιλιακές επιχειρήσεις από όλες τις χώρες του κόσµου επιδιώκουν να συμμετέχουν και να διαπρέπουν. Ωστόσο, η παράδοση και η βαθειά γνώση των ιδιαιτεροτήτων, αντιξοοτήτων και κινδύνων που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά αποτελούν ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι οποίες επί δεκαετίες τώρα, καταφέρνουν να ευρίσκονται στην πρωτοπορία και να διατηρούν το μερίδιο της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας στην παγκόσμια αγορά ναυτιλιακών μεταφορών σε υψηλό επίπεδο.

Η γεωγραφία της χώρας (νησιά, κλπ.) επιβάλλει, επίσης, την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών (χερσαίες και θαλάσσιες) με τα λιμάνια και τα πλοία (και σε κάποιο βαθμό τους σιδηροδρόμους) να παίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών logistics, και πάλι σε συνδυασμό με την ανάπτυξη αποθηκευτικών χώρων στα λιμάνια. Οι θαλάσσιες μεταφορές, τέλος, κατέχουν τη μερίδα του λέοντος (33,6%) στις εμπορευματικές μεταφορές, με τις υποδομές εμπορευματικών μεταφορών στα λιμάνια να μετασχηματίζονται σε κόμβους logistics διεθνούς εμβέλειας, με τη συνδρομή των ιδιωτικοποιήσεων στον Πειραιά- Cosco και την πρόσφατη ανάθεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες προς ανάπτυξη. Άλλωστε, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι, οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν σημαντικό μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς, καθώς βρίσκονται στην καρδιά του δικτύου διασυνοριακών μεταφορών, το οποίο στηρίζει την εφοδιαστική αλυσίδα και επιτρέπει το διεθνές εμπόριο. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι, μέσω των θαλάσσιων μεταφορών διακινείται περίπου το 80% του όγκου του διεθνούς εμπορίου.  Σε συνδυασμό, δε, με τους σύγχρονους οδικούς άξονες, και τις επενδύσεις στο σιδηροδρομικό μεταφορικό έργο (με ιδιωτικές εταιρίες να εισέρχονται στον κλάδο), η χώρα μετατρέπεται σταδιακά σε κόμβο διαμετακομιστικού εμπορίου, με το λιμάνι του Πειραιά, ειδικότερα, να αποτελεί μια από τις κύριες πύλες εισόδου της Κίνας στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στο λιμάνι – παρά τις επιμέρους διαφωνίες- μετατρέπουν τον Πειραιά σε σημείο αναφοράς για τις θαλάσσιες μεταφορές, το παγκόσμιο εμπόριο και την οικονομία. Οι προοπτικές αυτές δεν θα πρέπει να περιοριστούν στο επίπεδο των αριθμών, αλλά να μεταφραστούν σε νέες επενδύσεις, σε νέες θέσεις εργασίας, σε νέο εισόδημα για όσο το δυνατόν περισσότερους. Άλλωστε η πορεία της πόλης και του λιμανιού ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένες.

Σήμερα στον Πειραιά, εντοπίζονται σημαντικές ευκαιρίες στους κλάδους των εμπορευματικών μεταφορών, της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, της διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών. Κλάδοι που εξελίσσονται διαρκώς, ενσωματώνοντας τα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα και που μπορούν να δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία για την τοπική και περιφερειακή οικονομία.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο στόχος της Διοίκησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς είναι να αποτελέσει το λιμάνι του Πειραιά κόμβο του παγκόσμιου συστήματος μεταφορών και να σηματοδοτήσει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, θεωρώ πως, είναι η κατάλληλη στιγμή, να επενδύσει η χώρα πάνω στο δίπολο Παραγωγή-Εξωστρέφεια, χαράσσοντας μια Εθνική Στρατηγική, που θα υπηρετηθεί διαχρονικά και από όλες τις κυβερνήσεις, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου».

Βασίλης Κορκίδης
Προέδρος ΕΒΕΠ και ΠΕΣΑ