Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για 2 ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις- Έως 2,5 εκατ. ευρώ

Δύο ελληνικές καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ανάμεσα στις 45 που θα χρηματοδοτηθούν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζων 2020», ώστε να προσφέρουν το προϊόν τους στην αγορά, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Κάθε έργο από τα 30 συνολικά, θα λάβει από 500 χιλιάδες μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ.

Η TERRACOM INFORMATICS Ltd από τα Ιωάννινα θα χρηματοδοτηθεί για το QR-PATROL PRO. Πρόκειται για μια συμφέρουσα από πλευράς κόστους πλατφόρμα που βασίζεται στο υπολογιστικό νέφος και παρέχει υψηλή ασφάλεια, εποπτεία και διαχείριση σε εταιρείες ασφαλείας. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες επικοινωνίας με το «πάτημα ενός πλήκτρου» (Push-to-Talk) και διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things).

Όπως αναφέρει η εταιρία «είμαστε μία από τις 4 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πληροφορικής που πέτυχαν να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η χρηματοδότηση μας είναι τo 70% των 2 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, με σκοπό να κατασκευάσουμε το καινοτόμο Qr-Patrol PRO με τεχνολογίες Internet of Things».

Η THINK SILICON ΑΕ από το Ρίο Αχαΐας θα χρηματοδοτηθεί για ετερογενείς μονάδες επεξεργασίας γραφικών εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ισχύος που χρησιμοποιούνται σε φορητές συσκευές και συσκευές για το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things).

Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε δραστηριότητες καινοτομίας όπως επίδειξη, διεξαγωγή δοκιμών, κλιμάκωση και μικρογράφηση, καθώς και στην ανάπτυξη ενός ώριμου επιχειρηματικού σχεδίου για το προϊόν τους. Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν επίσης, και από 12 ημέρες παροχής συμβουλών.