Παρουσίαση εξωτερικού εμπορίου Ελλάδας … οι αριθμοί μιλούν

Σημαντική επιδείνωση του εμπορικού ελλείμματος

κατά 28,1% καταγράφηκε το Μάρτιο 2019

 

Η καθοδική πορεία των εξαγωγών σε συνδυασμό με την αύξηση των εισαγωγών είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή την Παρασκευή 10.05.2019 και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε €2.797,0 εκατ. το Μάρτιο 2019 έναντι €2.900,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €103,4 εκατ., δηλαδή 3,6%. Αντίθετα, αύξηση σημείωσαν οι ελληνικές εισαγωγές κατά €354,2 εκατ., δηλαδή 7,8% ανερχόμενες στο ποσό των €4.881,1 εκατ., με το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφώνεται σε €2.084,1 εκατ., αυξημένο κατά €457,6 εκατ., δηλαδή 28,1%, συγκριτικά με το Μάρτιο 2018.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Μάρτιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)Μαρ 19Μαρ 18Διαφορά 19/18ΕΤ 19/18
Εξαγωγές2.797,02.900,4-103,4-3,6%
Εισαγωγές4.881,14.526,9354,27,8%
ΕμπορικόΙσοζύγιο-2.084,1-1.626,5457,628,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Εξετάζοντας τις εξαγωγικές μας επιδόσεις σε επίπεδο τριμήνου, η πορεία τους κρίνεται θετική καθώς διαμορφώθηκαν σε €7.994,1 εκατ. έναντι €7.867,7 εκατ. το α’ τρίμηνο 2018, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης που καταγράφηκε το Φεβρουάριο 2019. Αντίστοιχα ανοδική ήταν η πορεία των εισαγωγών, καθώς και του εμπορικού ελλείμματος της χώρας συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και συγκεκριμένα κατά €766,8 εκατ. και €640,4 εκατ. αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, οι ελληνικές εισαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €13.957,5 εκατ. και το εμπορικό έλλειμμα στο ποσό των €5.963,4 εκατ., όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Μάρτιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)Ιαν-Μαρ 19Ιαν-Μαρ 18Διαφορά 19/18ΕΤ 19/18
Εξαγωγές7.994,17.867,7126,41,6%
Εισαγωγές13.957,513.190,7766,85,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο-5.963,4-5.323,0640,412,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Οι εξαγωγές στον κλάδο των τροφίμων παρουσίασαν μείωση κατά 2,0%, δηλαδή €21,9 εκατ., ενώ επίσης καθοδική ήταν και η πορεία των εξαγωγών λιπών και ελαίων κατά 56,9%, ήτοι €154,0 εκατ. στο α’ τρίμηνο 2019. Αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσίασαν αύξηση στην εξαγωγική τους επίδοση και συγκεκριμένα τα βιομηχανικά κατά 0,5%, δηλαδή €6,8 εκατ., τα χημικά κατά 18,1%, δηλαδή €151,0 εκατ., τα μηχανήματα και οχήματα κατά 0,3%, δηλαδή €2,1 εκατ., τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά 25,8%, δηλαδή €140,8 εκατ., οι πρώτες ύλες κατά 21,8%, δηλαδή €74,1 εκατ. και τα ποτά και καπνά κατά 29,5%, δηλαδή €41,1 εκατ.

 

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)Ιαν-Μαρ 19Ιαν-Μαρ 18Διαφορά 19/18ΕΤ 19/18
Βιομηχανικά1.270,61.263,86,80,5%
Τρόφιμα1.093,91.115,8-21,9-2,0%
Χημικά984,2833,2151,018,1%
Μηχ/τα-Οχήματα730,7728,62,10,3%
Διαφ. Βιομηχανικά686,2545,4140,825,8%
Πρώτες Ύλες413,3339,274,121,8%
Ποτά-Καπνά180,5139,441,129,5%
Λίπη-Έλαια116,6270,6-154,0-56,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Διάγραμμα 1.Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2018/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Αναφορικά με τους προορισμούς που αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, το 54,8% αποστέλλεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 45,2% σε Τρίτες Χώρες, ενώ αν εξαιρέσουμε τα καύσιμα, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 68,3% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 31,7% για τις Τρίτες Χώρες.