Θεόφιλος Ασλανίδης, Πρόεδρος ΣΕΠΠΕ: «Οι ελληνικές επιχειρήσεις ενδυμάτων θα πρέπει να δώσουν έμφαση στις εξαγωγές, την εκπαίδευση, τις νέες τεχνολογίες και την αειφορία».

Ο Θεόφιλος Ασλανίδης παραχώρησε συνέντευξη στο Exportnews σχετικά με την πορεία του ΣΕΠΕΕ από την ίδρυση του, τις προοπτικές εξέλιξης στο κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης και για τον ρόλο της πολιτείας στην αύξηση των εξαγωγών και στην εξέλιξη του συγκεκριμένου κλάδου.

 -Exp.News: Αρχικά κύριε Ασλανίδη να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας.Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια  για  τον ΣΕΠΕΕ και τα μέλη του.

-Θ.Α. : Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) είναι ο μεγαλύτερος κλαδικός σύνδεσμος ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα. Μέλη του Συνδέσμου είναι οι επιχειρήσεις ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας από όλη την Ελλάδα.

-Exp. News: Θα θέλαμε να προχωρήσετε σε μια ανάλυση του κλάδου και να μας πείτε ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει.

 -Θ.Α. : Η αλυσίδα ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα περιλαμβάνει τα εκκοκκιστήρια, τα κλωστήρια, τα πλεκτήρια, τα υφαντήρια, τα βαφεία/φινιριστήρια και τις εταιρείες παραγωγής και εμπορίας ενδυμάτων.

-Exp. News: Ποια είναι η ιστορία του ΣΕΠΕΕ από την ίδρυση του μέχρι σήμερα;

– Θ. Α. : Ο ΣΕΠΕΕ ιδρύθηκε το 1973, έχει έδρα την Θεσσαλονίκη και γραφεία στην Αθήνα. Αρχικά ο Σύνδεσμος ξεκίνησε ως Σύνδεσμος Πλεκτοβιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, στη συνέχεια μετεξελίχθηκε ως Σύνδεσμος Πλεκτικής – Ένδυσης Βορείου Ελλάδος και από το 2001 μετεξελίχθηκε στη σημερινή του μορφή καλύπτοντας γεωγραφικά όλη την Ελλάδα και έχοντας μέλη του επιχειρήσεις από όλη την αλυσίδα ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας καθώς επίσης και εμπορικές εταιρείες.

-Exp. News: Σε ποια θέση βρίσκεται η ελληνική ενδυμασία στην παγκόσμια αγορά;

– Θ.Α. : Η ένδυση  μαζί με την κλωστοϋφαντουργία αποτελούν παραδοσιακούς βιομηχανικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας οι οποίες αναπτύχθηκαν έντονα τις δεκαετίες του ’60, ’70, ’80 και ’90. Η ανάπτυξη των κλάδων στηρίχθηκε κυρίως στις εξαγωγές . Το 2000 η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 2,5 δις ευρώ κατατάσσοντας τον κλάδο στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των βιομηχανικών κλάδων στην Ελλάδα. Το 2018 η αξία των εξαγωγών του κλάδου άγγιξε το 1,5 δις ευρώ. Το 85% των εξαγωγών κατευθύνεται στις χώρες της Ε.Ε.

-Exp.News: Υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να ξεπεράσει ο τομέας ώστε να εξελιχθεί περαιτέρω ;

-Θ.Α. : Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σήμερα προέρχονται από την πολιτική της χώρας μας. Αυτά είναι η υπερβολικά υψηλή φορολογία και οι λοιπές επιβαρύνσεις, το υψηλό κόστος δανεισμού και η δυσκολίες πρόσβασης στις τράπεζες, η γραφειοκρατία και το υψηλό κόστος της ενέργειας που επιβαρύνει υπέρμετρα το κόστος παραγωγής όλης της αλυσίδας.

Παράλληλα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη συγκεκριμένης κλαδικής πολιτικής βούλησης και στρατηγικής υποστήριξης του τομέα με συγκεκριμένες δράσεις, όπως κάνουν άλλες ανταγωνίστριες χώρες με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Πορτογαλία.

 

-Exp.News:Ποιο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων χωρών χαμηλού κόστους;

– Θ.Α. : Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Έχει μια πλήρως καθετοποιημένη αλυσίδα παραγωγής από την πρώτη ύλη το βαμβάκι έως το τελικό προϊόν το ένδυμα. Αποτελεί την πρώτη βαμβακοπαραγωγό χώρα της Ευρώπης με βαμβάκι υψηλής ποιότητας. Οι επιχειρήσεις έχουν μεγάλη εμπειρία και μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση τόσο προϊόντων private label όσο και επώνυμων brands.Υπάρχει εξαιρετική ευελιξία, δυνατότητα ανταπόκρισης σε γρήγορες παραγγελίες και σε μικρές ποσότητες. Τέλος διαθέτει καλή αναλογία στη σχέση ποιότητας – τιμής.

-Exp.News: Τέλος, θα θέλαμε να μας κάνετε μια πρόβλεψη για το μέλλον. 

-Θ.Α. : Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων τη διετία 2017-2018 όπου καταγράφηκε άνοδος 25% με κάνουν αισιόδοξο. Η συνεχής αύξηση των επώνυμων εξαγωγών των οποίων το ποσοστό αγγίζει το 50% είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα ότι τα ελληνικά brands είναι πολύ ανταγωνιστικά από πλευράς design – ποιότητας και τιμής.Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν έμφαση στις εξαγωγές, την εκπαίδευση, τις νέες τεχνολογίες και την αειφορία. Παράλληλα η πολιτεία θα πρέπει να σχεδιάσει και υλοποιήσει στρατηγικές υποστήριξης των εξαγωγών του κλάδου και δράσεων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς του όπως είναι η μείωση τους κόστους ενέργειας.